Letní tábory v ČR

2014

Stanový tábor Zbraslavice 2014 (1) (2)

S t a n o v ý  t á b o r

pořádá nezisková organizace

NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, obecně prospěšná společnost

v malebné obci Z B R A S L A V I C E u Kutné Hory

Zahájení:

Neděle 27.7. ve 14:00 h

pro děti ve věku 6-13 let

Ubytování:

stanování v kempu U Starého rybníka ve Zbraslavicích

Cena:

1.050,- Kč (150,- Kč/den/dítě = 5x jídlo) – možnost pobytu i necelý týden

Program:

„Hry se šiperkami a objevování pokladů přírody“

ewJc6zYvTSuzcKdxuC4YjW5nbQklbrNuPqBxob1HhQfTJkJqyWdi8KjfcmG0a37t8feKef8

Informace:

Cena je pouze za stravu – materiál pro výtvarné tvoření je zdarma.

Přivítáme dobrovolníky na postavení stanů, praktikanty – předem děkujeme

Kontaktní osoba – přihlášky : pí Jiřina Teplická – tel.: 603 92 33 72

e-mail: spravni.rada.naruc@seznam.cz

Oblastní charita Kutná Hora, Sicco, s.r.o., Kolín Obec Zbraslavice

                                                                        

 

2013

 

   Letní stanový tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let – Červené Janovice u Kutné Hory 

„O B J E V U J E M E  P O K L A D Y   P Ř Í R O D Y“

srpen 2013

Ve čtvrtek 15.8.2013 člen správní rady pan Tonda brzy ráno naložil v našem skladu v Praze 13-Stodůlky do zapůjčeného přívěsného vozíku všechny věci ke stanování a nakoupené potraviny. Paní vedoucí již byly v Červených Janovicích, protože některé děti měly na tábor přijet již tento den. Stany postavil ochotný pan František Juna, který na tábor přivezl svého vnuka Daniela. Po příjezdu si děti hned vybalily své věci, pochvalovaly si prostornost stanů a měly radost z nového „příbytku“.

CIMG1263 CIMG1272

Po vybalení věcí ve stanech si i mycí potřeby rychle našly své místo. Anežka, Žanetka, Petra, David (viz foto) i ostatní děti všechno v novém prostředí hned vyzkoušely včetně mytí, což se líbilo zase nám :o)

 CIMG1269CIMG1271CIMG1265CIMG1268CIMG1408

Po zabydlení ve stanech jsme se v jídelně společně domluvili, že náš tábor bude mít vlastní vlajku. Dětem se tento nápad líbil a spontánně navrhovaly jednotlivé symboly, které na vlajku (darované tričko od hlavní vedoucí) každý účastník tábora nakreslil. Nápaditý Filip s nadšením kreslil svůj symbol, ale také se sám hned ujal, za účasti staršího Davida, i upevňování vlajky na bambusové tyčky, které jsme měli ve výbavě.

CIMG1352CIMG1349

Sportovní vedoucí slečna Ester velí: „Tábore, póózor !“

Hlavní vedoucí odpovídá: „Přeji všem dětem dobré poledne !“ zní na prvním nástupu.
Sportovní vedoucí odpovídá: „Paní hlavní vedoucí, tábor je nastoupen v počtu 10 dětí“.
Pozor byl „pohodový“ a trval vždy jen chvíli, pro všechny další informace následoval „pohov !“

CIMG1362CIMG1361

Děti se na nástup vždy těšily – předem se dohadovaly, zda bude oznámeno, že večer za tmy zase půjdeme do lesa, a hlavně jaká akce je čeká druhý den.Vlastnoručně vyrobenou vlajku tábora si dvojice předávaly při večerním nástupu přes hlavní vedoucí, a braly ji druhý den na každou „výpravu mimo tábor“.

CIMG1368CIMG1366

 

Hasili jsme jen čajem, vodou se šťávou nebo minerálkou. Obědy moc chutnaly všem…

CIMG1414CIMG1416

Dopolednímu sportovnímu programu vždy předcházela  „zábava“ na houpačkách a skluzavkách. Na travnatém hřišti děti střídaly hru za hrou a skluzavky byly pořád plné.

CIMG1297CIMG1295CIMG1282   CIMG1330

Před večeří jsme dětem vyplňovaly minuty čekání slovními „hádankami“, někdy přišlo ke slovu lehké doučování z češtiny… Mile nás překvapil zájem všech dětí o výklad používání kompasu a určování světových stran – zejména pomyslné cesty na severo-severo-východ, jiho-jiho-západ.

CIMG1342CIMG1340

 Když „sprchlo“ a ochladilo se, k našim míčovým hrám se přidala „stará Bella“, která si také chtěla hrát.

CIMG1534

Nový den vždy začal rozcvičkou. Esterka děti budila „šetrně“ svými skladbami na flétnu. K odpočinku po běhu také ráda zahrála …

CIMG1561

Gymnastika pod vedením vedoucí paní Dany. Chuť a zájem dětí o dovádění bylo zábavou pro děti i vedoucí.

CIMG1316CIMG1305    CIMG1302CIMG1318

 

Hned druhý den děti našly spadlé ptačí hnízdo, ve kterém byly skořápky od vajíček. Děti tento nález označily za „první poklad přírody“. Po prohlídce bylo hnízdo vráceno mezi větve stromu.

CIMG1334CIMG1333     CIMG1336

Po malém „branném cvičení“ si děti našly svůj způsob odpočinku, a ani nevnímaly, že se po „našem hřišti“ začal pohybovat traktor se sekačkou…

CIMG1371CIMG1377CIMG1378CIMG1380CIMG1385

 Děti pozdravily správce hřiště, paní hlavní vedoucí toho využila k navázání kontaktu a získání dalších informací, a samozřejmě požádala o společnou fotografii.

CIMG1395

 

Navštívili jsme dobrovolné hasiče.

CIMG1420CIMG1418

 

Děti si vyzkoušely hasičské oblečení a vybavení.

CIMG1435CIMG1427CIMG1432

CIMG1443CIMG1449CIMG1440

CIMG1451CIMG1459CIMG1460

CIMG1463CIMG1464CIMG1467

CIMG1465

U vody a u koní

CIMG1488CIMG1503CIMG1504

CIMG1505CIMG1506CIMG1509

CIMG1513CIMG1520CIMG1526

Hry

CIMG1541CIMG1544CIMG1552