Naše plány

   Momentálně usilujeme

 • Zajistit provoz v naší „Knihovně pro malé i velké“ v době 13:00–18:00 hod.
 • Uvést do provozu naší první chráněnou pracovní dílnu v Nových Butovicích na Praze 13.
 • Uzavřít smlouvy o pronájmu objektu pro provoz dětského tábora u Kutné Hory v létě 2014.
 • Vybrat nejvhodnější místo pobytového zájezdu do Chorvatska a uzavřít smlouvy.
 • Vyhledat sponzorské firmy a poskytovatele finančních grantů pro rok 2014 na táborové pobyty dětí ze sociálně slabých rodin.
 • Zakoupit speciální psí plemeno „Chiperka“ vhodné pro kanisterapii (přirozená rehabilitace založená na vztahu mezi dítětem a speciálně vycvičeným psem).

CIMG1013

Krátkodobě plánujeme

 • Zajistit provoz v naší „Knihovně pro malé i velké“ i v dopoledním čase: 9:00–12:00 hod.
 • Zahájit rekonstrukci nebytového prostoru – budoucí Dětský koutek pro děti 3-6 let.
 • Vyhledat a pronajmout nebytový prostor vhodný pro zřízení „Tělocvičny pro malé i velké“.
 • Vyhledat a pronajmout pozemek nebo nebytový prostor v Praze 13 vhodný pro zřízení přírodního nebo krytého „Minigolfu pro malé i velké“.
 • Uvést do provozu telefonickou linku důvěry pro děti a mládež.

CIMG1178

Dlouhodobě plánujeme

 • Založit „Knihovnu pro malé i velké“ i v jiných městských částech Prahy.
 • Vyhledat objekt v blízkosti lesa vhodný k pronájmu za účelem pobytů dětí a mládeže.
 • Zrealizovat v blízkosti objektu založení malé farmy domácích zvířat pro animoterapii dětí.

Vize

 • Z finanční dotace z Fondů EU pořídit vlastní objekt v blízkosti lesa vhodný pro letní i zimní prázdninové pobyty dětí a mládeže do 18 let.
 • Z finanční dotace z Fondů EU pořídit vlastní mikrobus pro 23 osob.