O nás

Nezisková organizace NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, o.p.s. od roku 2013 poskytuje tyto své služby dětem do 15 let  z d a r m a :

-každý měsíc sportovně vzdělávací akci v Prokopském údolí,
-každý měsíc vzdělávací akci (např.: pro chovatele psů a jiných domácích zvířat),
-příměstské jednodenní tábory (v době letních prázdnin),
-stanový tábor v okrese Kutná Hora – rodiče hradí pouze stravu,
-sportovní tábor u moře v Chorvatsku,

pomůžeme s podáním žádosti o sociální dávku k úhradě pobytu dítěte,
pobytu u moře se mohou účastnit i rodiče s dětmi, nebo dospělé osoby bez dětí.

NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ připravuje tyto služby pro mládež  do 26 let   z d a r m a :

-příměstské jednodenní tábory (pro mládež do 18 let),
-stanový tábor (pro mládež do 18 let),
-právní a sociální poradenství,
-osobní krizovou intervenci,
-doprovázení na úřady a organizace (ÚP, sociální odbor, apod.),
-telefonickou linku důvěry,
-ubytování v naléhavé situaci,
-chráněnou pracovní dílnu (kavárna, cukrárna, bufet, a další podle zájmu uchazečů)

Pro realizaci plánovaných služeb hledáme stálé spolupracovníky naší skupiny sociální práce a zájmových činností se středním i VŠ vzděláním, případně se speciálními kurzy pro tuto práci (vhodné zaměření je sociální, pedagogické, nebo speciální pedagogické, také právní, ekonomické – účetní, a pracovník IT.

Do projektu přijmeme za finanční odměnu, dále i dobrovolníky bez sociálního a pedagogického vzdělání.

Předem Vám děkuji za Vaši případnou nabídku ke spolupráci a jsem s pozdravem

Jiřina Teplická
tel.: 603 92 33 72
Ředitelka neziskové organizace
NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, o.p.s.
IČ: 248 40 068