Spolupráce

W-CARP

Pomoc s přípravou a realizací příměstského jednodenního táboru v červenci 2013.

Dne 27. 6. 2013 jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s organizací W-CARP. Jedná se o světové sdružení vysokoškoláků, kteří hledají a zkoumají univerzální principy a mají chuť svým myšlením a jednáním dosáhnout pozitivních změn ve svém okolí a usilovat o svět, kde lidé žijí společně jako jedna rodina.

Logo W-CARPCIMG1084

Vydry, 17. skautský oddíl Kutná Hora

Společná příprava programu jednoho sportovního dne v průběhu konání stanového tábora.

Dne 9. 8. 2013 jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s Vydrami, 17. skautským oddílem z Kutné Hory.

Logo Vydry, 17. skautský oddíl Kutná Hora