Zájmové kroužky

 VÝTVARNÝ KROUŽEK

den a hodina konání se oznámí vždy po domluvě s přihlášenými zájemci
v „Knihovně pro malé i velké“
na adrese: Borovanského 2203, Praha 13-Velká Ohrada
Děti mohou navrhnout vlastní téma tvoření.

*

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

každé úterý od 16:00 hod
v „Knihovně pro malé i velké“
na adrese: Borovanského 2203, Praha 13-Velká Ohrada,
s lektorkou, která je studentkou gymnázia:
sl. Alžbětou Rybovou.
 
Na první hodinu své dítě prosím osobně doprovoďte, vezměte si s sebou doklad totožnosti a vyplněnou přihlášku (viz příloha).
Na doučování bude vhodné, aby si každé dítě vždy přineslo školní učebnici AJ + cvičný sešit + propisku – může přijít i bez učebnice.
Při hodině doučování Aj si děti budou procvičovat již probranou školní látku z přinesených vlastních učebnic: čtení, výslovnost a konverzaci.

*

DOUČOVÁNÍ GRAMATIKY ČESKÉHO JAZYKA

každý čtvrtek od 16:00 hod
v „Knihovně pro malé i velké“
na adrese: Borovanského 2203, Praha 13-Velká Ohrada,

*

 

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA do KROUŽKU a KNIHOVNY 2015