Kdo jsme

NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ je nezisková organizace, jíž soud před registrací podle obsahu její zakládací listiny určil zařazení mezi obecně prospěšné společnosti. Založení a činnost se řídí podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., a novely zákona č. 231/2011 Sb.

27. 4. 2011

zapsáním do rejstříku právnických osob bylo organizaci Náruč pro děti a mládež, obecně prospěšné společnosti Mě soudem Praha 2 přiděleno IČ 24840068

 

Motivace

Zakladatelka Jiřina Teplická, vzdělání SEŠ s mat., a v předchozím pracovním místě u Městské policie Praha jako strážník ve výkonu v letech 1991-2001 složila zkoušky z právního minima u MV ČR.

V roce 2003 se rozhodla změnit svoji profesi referentky v administrativě u MČ Praha 13, jelikož měla pocit, že má schopnosti pro sociální práci. Proto se zapsala do dlouhodobého kurzu Centra sociálních služeb RIAPS v Praze 3, kde po zkouškách ze základů psychologie absolvovala cvičné náslechy na telefonní lince důvěry. Následně přijala nabídku organizace STEP by STEP a následně byla frekventantkou dalšího dlouhodobého kurzu, po zkouškách z pedagogického minima získala kvalifikaci „lektorka volno časových aktivit dětí do 15 let“.

Po úspěšné rekvalifikaci zakladatelka přijala umístěnku do jedné pražské ZŠ na místo „asistent pedagoga“, a to pro založení školního klubu, pro školu v přírodě a pro doučování některých vybraných dětí z 8.-9. tříd. Doučování bylo uloženo dětem, které v průběhu běžných vyučovacích hodin měly svým chováním uráže a zesměšňovat učitelky. Byly to dle sdělení ředitele děti, které se v průběhu pololetí vrátily z výchovného zařízení, známého jako „pasťák“. Z počátku se chlapci předváděli i při doučování. Přijali však sdělení, že asistentka pedagoga není učitelka ale jen lektorka, že ve školství je nová, a že jim ráda poradí se zadaným úkolem, aby svou učitelku překvapili. Chování chlapců se pak výrazně zmírnilo a některé v průběhu doučování nejen odpověděli na položenou otázku, ale dokonce sami od sebe k lektorce něco pronesli ohledně svých rodičů. Nechtěně tak lektorce svěřili, co je bolí a trápí. Tehdy se lektorka rozhodla, že takovým dětem bude pomáhat co jí síly, schopnosti a peníze dovolí, a to až do konce svého života.

Po celý rok se obyčejná již starší lektorka zabývala kontaktováním několika právníků a hledáním lidí do první správní a dozorčí rady. Když pak soud nepodařený návrh k zapsání do rejstříku právnických osob zpracovaný advokátem potřetí vrátil, zakladatelka sama korespondovala a osobně jednala se soudním úředníkem. Dlouhá cesta příprav se naplnila registrací dne 27. 4. 2011.

Historie činnosti

Rok 2011 :

Již za dva měsíce po registraci se naskytla možnost pronájmu nebytového prostoru 39 m2, který poskytla MČ Praha 13, ve kterém do konce roku 2011 organizace dokázala pomocí dobrovolníků instalovat některé regály pro budoucí veřejnou „Knihovnu pro malé i velké“.

Dobrovolník André Matějíček zpracoval logo organizace. Pro vybavení budoucí knihovny darovala firma IKEA Praha-Zličín židle, police, svítidla, obrazy, rámy aj., vše bylo lehce poškozené z tak zvaných „výstav“ v prostorách OD, ale vše bylo opravitelné.

Koncem roku se na NÁRUČ obrátila slečna /19 let, která po úmrtí obou rodičů požádala o doprovázení na úřední jedná (OÚ Praha 4, bytové družstvo, praktický lékař, vyřízení pozůstalosti u notáře, apod.). Firma Numbero, s.r.o., této klientce darovala oblečení i obutí.

 

Rok 2012 :

Městská knihovna hl města Prahy likvidovala centrální knižní depozit, proto organizaci darovala dle jejího vlastního výběru přes 7 tisíc knižních titulů. Tímto NÁRUČ mohla od září otevřít svoji veřejnou knihovnu pro děti a mládež.

Firma CHIROBORY, s.r.o., pro NÁRUČ zakoupila nový stolní počítač v hodnotě 10.500,- Kč.

MČ Praha 13 nabídla pronájem malého nebytového prostoru 13 m2 pro budoucí kancelář NÁRUČe.

NÁRUČ od konce tohoto roku nabízela v prostorách knihovny všem dětem výtvarný kroužek a kroužek doučování Čj – vstup do kroužku byl zdarma.

 

Rok 2013 :

Od tohoto roku začala NÁRUČ poskytovat zdarma také týdenní stanový tábor – opakovaně i v dalších letech v Červených Janovicích na Kutnohorsku. IKEA Praha-Zličín darovala pro provoz táborů deky a plastové nádobí. Dobrovolník Ing. Martin Koukl z Prahy 13 pro NÁRUČ zpracoval nové logo a nechal zhotovit vývěsný štít s označením knihovny.

V červenci ředitelka písemně oslovila primátora Hl města Prahy Tomáše Hudečka. Kancelář primátora písemně odpověděla a nabídla NÁRUČi 20 vstupenek zdarma do pražské ZOO a BOTANICKÉ ZAHRADY pro děti příměstského tábora.

Tento rok výtvarný kroužek začal nabízet akci „Dopis Ježíškovi“ a „Výroba vánočních dárečků“.

 

Rok 2014:

Tento rok NÁRUČ poprvé realizovala stanový tábor v Kempu u Zbraslavic. Dále ředitelka kontaktovala pražskou Cestovní kancelář TRAVEL, jejíž majitel přispěl k naplnění poslání NÁRUČe tím, že každoročně až do roku 2016 poskytl ubytování i polopenzi zdarma 5 dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Tímto NÁRUČ realizovala sportovní tábor v Chorvatsku, hotel Alem v malebném městečku Baško Polje, sportovní akce a jiné zájmové činnosti byli poskytovány i dětem, kteří se zájezdu zúčastnily se svými rodiči.

 

Rok 2015 :

NÁRUČ začala organizovat příměstské tábory tématicky zaměřené: pražská ZOO, botanická zahrada, výlety motoráčkem, sběr v třešňových sadech na Žižkově – Pod Balkánem, stanování v Prokopském údolí na hranici území Nové Butovice-Stodůlky, minigolf v Centrálním parku ve Stodůlkách, chachtání v Dalejském potoce, kolotoče a houpačky ve Zličíně…

 

 

Rok 2016 :

Od tohoto roku se NÁRUČ pravidelně zúčastňovala „Festivalu volného času“, který organizovala MČ Praha 13, kde v té době měla NÁRUČ své sídlo. Na festivalu prezentovala své činnosti a získávala nové dobrovolníky. NÁRUČ přijala od MČ Praha 13 pronájem dalšího nebytového prostoru, který využil jako sklad sportovních potřeb, to je pro stany, karimatky, spací pytle, darované tenisové rakety, kopací míče, a jiné hry. Ředitelka přijala pozvání k výpomoci při pravidelných vánočních akcí organizace „Sant Egidio“, kde při charitativním obědě vždy předala mladým lidem bez domova malý dárek a roznášela obědy.

 

Rok 2017 – 2019 :

Počet dobrovolníků se rozšířil skoro na 40 osob, proto NÁRUČ mohla všechny kroužky i tábory nadále poskytovat zdarma, včetně malého sportovního tábora v Chorvatsku, neboť začala spolupracovat s jinou cestovní kanceláří, a to CK Kellner.

 

Rok 2020 :

Vážně onemocněla dlouholetá předsedkyně správní rady – pí. Dana Mlčochová, která zajišťovala místa pro stanové tábory a komunikovala se sociálně znevýhodněnými rodinami a samoživitelkami. Koncem roku zemřela.

 

Rok 2021 :

Doba pandemie covidu oslabenou činnost organizace pak zcela zastavila.

Rok 2022 :

Probíhala jednání o změně místa působení ředitelky, která koncem roku změnila své trvalé bydliště do města Havlíčkův Brod, kam přemístila také NÁRUČ i celou „Knihovnu pro malé i velké“.

 

Rok 2023 :

Ředitelka v Havlíčkově Brodě vyhledávala nové dobrovolníky a také nové členy správní rady. Za odborné pomoci advokátní kanceláře Mgr. Tomové z Chotěboře se pak začala oživovat činnost NÁRUČe v Havlíčkově Brodě. Koncem roku již realizovala první akce „Dopis Ježíškovi“ a akce „Výroba vánoční dekorace“.

 

Rok 2024 :

Ředitelka s několika dobrovolníky připravuje trasy a program letních příměstských táborů a otevření veřejné knihovny s poskytováním výtvarného kroužku i doučování Čj a Aj. Ředitelka uskutečnila první jednání s ÚP HB a se Sociálním odborem Města HB ve věci založení chráněné pracovní dílny pro mladé lidi, kteří v 18 letech opouštějí dětský domov – jsou bez rodičů, nebo jsou rodiči nechtění.

 

Správní a dozorčí rada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zákon pro založení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Výroční zprávy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hospodaření

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.